Μια Διαδρομή Δημιουργίας

Στην αρχή είναι η ιδέα, η έμπνευση, αυτή που γεννά η ομορφιά
που βρίσκεται γύρω μας, ο τόπος μας και η ιστορία του,
ο κόσμος μας, τα σύμβολά του αρχέτυπα
και σύγχρονα και ότι αυτά σημαίνουν για εμάς.

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ