Όροι Χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ιστότοπος www.savati.gr ανήκει στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΟΛΩΝΑΚΗ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΑΒΑΤΙ Ο.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Καισαριανής Αττικής, οδός Χίου, αριθ. 15, Τ.Κ. 16121, ΑΦΜ 094433284, με αριθ. ΓΕΜΗ 084354802000 (μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθήνας), τηλ. Επικοινωνίας +30210 722 4060 - +30210 72 58 754, fax: +30210 72 92 309, e-mail: info@savati.gr.

Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται στους επισκέπτες / χρήστες / πελάτες του ιστοτόπου. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν στους επισκέπτες / χρήστες / πελάτες. Η χρήση του όρου «χρήστης» ενδέχεται κατά περίπτωση να αφορά και τον πελάτη ή τον επισκέπτη. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Εταιρείας.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

  • Ιστότοπος ή Savati.gr: Ο ιστότοπος www.savati.gr.
  • Επισκέπτης: Ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται και περιηγείται στο savati.gr, χωρίς να πραγματοποιήσει εγγραφή B2B.
  • Χρήστης: Η επιχείρηση που εγγράφεται και δημιουργεί λογαριασμό στο savati.gr.
  • Πελάτης: Ο χρήστης που καταχωρεί παραγγελία – εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα Προϊόντα του Ιστοτόπου.
  • Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
  • Εταιρεία: Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΟΛΩΝΑΚΗ Ο.Ε.».
  • Προϊόντα: Τα προϊόντα της Εταιρείας που προβάλλονται στον Ιστότοπο.
  • Παραγγελία: Η Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον Πελάτη για τα Προϊόντα του Ιστοτόπου.
  • Oροι Συναλλαγών: Οι όροι του savati.gr που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι παρόντες όροι.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

Στο savati.gr προβάλλονται προϊόντα της Εταιρείας, ενδεικτικώς αναφερόμενα, ανδρικά και γυναικεία κοσμήματα και αξεσουάρ. Οι επιβεβαιωμένοι χρήστες – επιχειρήσεις, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας, υποβάλλοντας σχετική μη δεσμευτική (για τον Πελάτη και την Εταιρεία) παραγγελία, με τη χρήση του καλαθιού. Η online παραγγελία αποτελεί πρόσκληση του Πελάτη προς την Εταιρεία για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης πώλησης. Η διαδικασία στη συνέχεια θα ολοκληρώνεται offline, συγκεκριμένα η Εταιρεία και ο Πελάτης θα επικοινωνούν (μέσω τηλεφώνου / e-mail), ως εξής:  Μετά τη λήψη της παραγγελίας, η Εταιρεία υποβάλλει συγκεκριμένη πρόταση προς τον Πελάτη, ως προς τα είδη, την ποσότητα, το αντάλλαγμα, τα έξοδα και τον χρόνο παράδοσης κ.ο.κ., ώστε με βάση αυτήν να συναφθεί η σύμβαση πώλησης, εφόσον συμφωνεί ο Πελάτης. Στη σύμβαση με τον Πελάτη θα εφαρμόζονται και οι Oροι Συναλλαγών που περιλαμβάνονται στο savati.gr.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου απαιτεί την πρόσβαση των πελατών / επισκεπτών / χρηστών στο διαδίκτυο (Internet). Οφείλετε να εξασφαλίσετε με δική σας επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνεστε πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις, από φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης, συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για τη χρήση του ιστοτόπου και τη λήψη - αποστολή δεδομένων στον ιστότοπο.

Για τη χρήση του ιστοτόπου απαιτείται τερματική συσκευή (Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο), η οποία να διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα (π.χ. Microsoft Windows, Apple MacOS, Android) καθώς επίσης και σχετικό λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (browser). Η αγορά, κατοχή, προμήθεια, συντήρηση και επισκευή της τερματικής συσκευής σας βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού σας να εισέλθει στο savati.gr ή να προβάλει το περιεχόμενό του ιστοτόπου, δεν παρέχει εγγύηση συμβατότητας ή / και ομαλής λειτουργίας του ιστοτόπου και δεν παρέχει κανενός είδους υλισμικό (hardware).

5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΙΜΕΣ

Τα προϊόντα που προβάλλονται στο savati.gr, αποτελούν δημιουργίες ιδιαίτερης αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας και προστατεύονται κατά το δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του αθεμίτου ανταγωνισμού. 

Η Εταιρεία προβάλει τα προϊόντα της στον Iστότοπο με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια χρωμάτων, ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια στην απόδοση των εικόνων και των χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών, από τον τερματικό εξοπλισμό (Η/Υ / κινητό / tablet) με τον οποίο συνδέεστε στον Iστότοπο.

Μόνο οι χρήστες και οι πελάτες του savati.gr έχουν πρόσβαση στις τιμές των προϊόντων του ιστοτόπου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές, τα χαρακτηριστικά, τα παρελκόμενα, τις περιγραφές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται μέσω του Iστοτόπου, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση / ενημέρωση, με την επιφύλαξη των ήδη επιβεβαιωμένων από την Εταιρεία παραγγελιών.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων που επιθυμούν οι καταναλωτές να αγοράσουν από τα καταστήματα του Δικτύου Συνεργατών της και δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα στα καταστήματα (φυσικά και ηλεκτρονικά) του Δικτύου Συνεργατών της. Συμβουλεύουμε τους καταναλωτές πριν επισκεφθούν το κατάστημα επιχείρησης του Δικτύου Συνεργατών μας, να επικοινωνούν με την επιχείρηση αυτή ώστε να ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας που επιθυμούν να αποκτήσουν.

Μετάθεση κινδύνου: Στις συμβάσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία αποστέλλει τα προϊόντα στον πελάτη, ο κίνδυνος απώλειας, χειροτέρευσης ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον πελάτη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον πελάτη και είναι διάφορο του μεταφορέα που έχει ορίσει η Εταιρεία, αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη με την παράδοση στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον πελάτη να παραλάβει και μεταφέρει τα αγαθά, από την Εταιρεία στον πελάτη και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του πελάτη έναντι του μεταφορέα.

6. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνεται με δική του επιμέλεια για τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές, που απαιτεί η νομοθεσία της χώρας κατοικίας ή διαμονής του, ώστε τα Προϊόντα να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πορεία τους από το savati.gr, ως τον παραλήπτη-πελάτη. Για τις αναγκαίες προδιαγραφές, ο πελάτης ενημερώνεται από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας παράδοσης των προϊόντων.

Ειδικότερα, τα προϊόντα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες τελωνειακές απαιτήσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς, ώστε να εισαχθούν στη χώρα προορισμού, όπως προδιαγραφές σύστασης, περιορισμούς είδους, βάρους, διαστάσεων, απαιτήσεις αναγκαίων συνοδευτικών εγγράφων, εγχειριδίων κ.λπ. Ο πελάτης οφείλει να επιβεβαιώσει ότι τα προϊόντα που παραγγέλνει από το savati.gr ικανοποιούν αυτές τις προδιαγραφές.

Ο πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας επικοινωνώντας με το savati.gr. Αν διαπιστώσει ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές ώστε να εισαχθούν στη χώρα προορισμού, οφείλει να απέχει από την παραγγελία, άλλως θα επιβαρύνεται με κάθε σχετική δαπάνη που θα προκύψει. Συγκεκριμένα, ο πελάτης βαρύνεται με οποιοδήποτε κόστος προκύψει από την άρνηση των Αρχών της χώρας προορισμού να επιτρέψουν την είσοδο του προϊόντος στο έδαφός της, είτε πρόκειται για κόστος αποστολής και επιστροφής του προϊόντος στο savati.gr, είτε για κόστος φύλαξης ή αναγκαίου χειρισμού, είτε για πρόσθετους δασμούς ή για νομίμως επιβληθέντα πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης των προϊόντων προς τις νόμιμες προδιαγραφές.

7. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η Εταιρεία ενδέχεται να καταχωρήσει την επιχείρηση πελάτη της στο «Δίκτυο Συνεργατών» του ιστοτόπου, που λειτουργεί ως κατάλογος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων λιανικής (ή και χονδρικής) πώλησης των προϊόντων της. Η καταχώριση περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης και τα στοιχεία επικοινωνίας και πρόσβασης σε αυτήν. Πριν την καταχώρισή σας, θα ειδοποιείστε σχετικώς από την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην καταχωρίσει επιχείρηση πελάτη στο «Δίκτυο Συνεργατών» ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε επιχείρηση από το «Δίκτυο Συνεργατών», εφόσον η επιχείρηση αυτή παραβιάζει τους όρους χρήσης και συναλλαγών. Η Εταιρεία επιλέγει με βάση την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τη σειρά εμφάνισης των επιχειρήσεων στον online κατάλογο του «Δικτύου Συνεργατών», τον τρόπο προβολής τους καθώς και το στιλ, γραμματοσειρά, φόντο κ.ο.κ.. Περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου.

8. ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών από οποιονδήποτε επισκέπτη / χρήστη / πελάτη διέπεται από τους παρόντες όρους.

Κάθε επισκέπτης / χρήστης / πελάτης του ιστοτόπου www.savati.gr πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστοτόπου (όπως ενδεικτικά: εγγραφή B2B, καταχώριση παραγγελίας, περιήγηση, αναζήτηση, αποστολή ή αποθήκευση πληροφοριών), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης του ιστοτόπου (στο εξής όροι) καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: Oροι συναλλαγών, πολιτική απορρήτου, πολιτική Cookies. Οι παρόντες όροι αποτελούν μέρος των όρων συναλλαγών. Οι όροι συναλλαγών  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων πώλησης προϊόντων του www.savati.gr που θα συναφθούν με βάση τις παραγγελίες των Πελατών. Τα ισχύοντα για τους όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Η αποδοχή των όρων τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Οι όροι που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον χρήστη / πελάτη, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το savati.gr και δόθηκε η δυνατότητα στον χρήστη / πελάτη όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους. Η εγγραφή του χρήστη στον παρόντα δικτυακό τόπο συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης του ιστοτόπου, η, δε, συναλλαγή με την Εταιρεία για την απόκτηση των Προϊόντων συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν καθώς και τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού χώρου καθώς και, εν γένει, τους όρους συναλλαγών με τον ιστότοπο στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των ήδη καταρτισμένων συμβάσεων πώλησης Προϊόντων. Οι επισκέπτες / χρήστες / πελάτες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του ιστοτόπου, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η χρήση του παρόντος δικτυακού χώρου και των παρεχομένων εν αυτώ υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον χρήστη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Εταιρεία. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων (χρήσης και συναλλαγών), δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων (χρήσης και συναλλαγών) καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού χώρου ή/και των σε αυτόν παρεχομένων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης, αλλά και για λόγους εμπορικής πολιτικής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν χρήστες και τρίτοι φορείς από το νόμο ή από σύμβαση με την Εταιρεία.

Οι επισκέπτες / χρήστες του ιστοτόπου οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών. Ειδικότερα, για τη χρήση των υπηρεσιών του www.savati.gr και την έγκυρη σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των πελατών που συμβάλλονται. Σε αντίθετη περίπτωση η ακυρότητα της δικαιοπραξίας είναι απόλυτη και η δικαιοπραξία λογίζεται σα να μην έγινε. Η ακυρότητα μέρους της δικαιοπραξίας συνεπιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της δικαιοπραξίας, αν συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος.

Οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους καθώς και έγκυρο e-mail, στο οποίο έχουν πρόσβαση.

'Ολοι οι όροι (χρήσης και συναλλαγών) είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων, από τον επισκέπτη / χρήστη / πελάτη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωσή του προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Εταιρείας ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στον νόμο ή/και στους όρους αυτούς συμπεριφορά του. Η Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, δύναται να απαγορεύσει στον επισκέπτη / χρήστη / πελάτη την πρόσβαση στο savati.gr και τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη και τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο χρήστης στον παρόντα δικτυακό τόπο χωρίς καμία προειδοποίηση και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Η είσοδος στον ιστότοπο www.savati.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών χρήστη, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των κωδικών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από τον χρήστη στον οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο χρήστης μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του στο www.savati.gr, δεσμεύει πλήρως τον δικαιούχο των κωδικών, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του ιστοτόπου είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη γνώση / συγκατάθεση / έγκριση του δικαιούχου. Επομένως, οι χρήστες του savati.gr φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Εταιρεία, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Οι χρήστες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης στον ιστότοπο και να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας / περιήγησής τους, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτους. Συνίσταται, στους χρήστες , όπως μας ενημερώνουν αμέσως σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή / και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τους συνδράμουμε στην ανάκτηση / αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Οι χρήστες επιβεβαιώνουν την εγγραφή χρήστη / δημιουργία λογαριασμού στο www.savati.gr, ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που τους αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους, επομένως, το πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δηλώνεται κατά την εγγραφή, θεωρείται αναντίρρητα από το www.savati.gr ως το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό χρήστη στο www.savati.gr. Η δε, πρόσβαση στο www.savati.gr από μη εγγεγραμμένο επισκέπτη με συγκεκριμένη IP συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο επισκέπτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο τερματικός εξοπλισμός που συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω της συγκεκριμένης IP με το www.savati.gr.

Όταν εγγράφεστε ως χρήστης, αναγνωρίζετε το δικαίωμα της Εταιρείας να ελέγξει μέσω του δικτυακού τόπου https://www.businessregistry.gr/publicity/index την εγκυρότητα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σας και τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας και να αποδεχθεί ή να απορρίψει την εγγραφή σας στον ιστότοπο κατά την κρίση της. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σε επιχείρηση που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με ήδη ενεργή (και εγγεγραμμένη στον ιστότοπο) επιχείρηση.

Το φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εγγραφή χρήστη ή παραγγελία στον Ιστότοπο θεωρείται αναμφισβήτητα από την Εταιρεία ότι δεσμεύει εγκύρως την επιχείρησή σας (ως νόμιμος εκπρόσωπος / διαχειριστής / εξουσιοδοτημένος υπάλληλος κλπ).

Πλην της ευθύνης και των υποχρεώσεων, που περιγράφονται ανωτέρω, οι επισκέπτες / χρήστες / πελάτες έχουν περαιτέρω τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Οι επισκέπτες / χρήστες / πελάτες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1, Σύνταγμα 1975/1986/2001), να σέβονται και να τηρούν κάθε νόμο Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους.

Οι επισκέπτες / χρήστες / πελάτες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ιστοτόπου, τις φόρμες παραγγελίας / επικοινωνίας και εγγραφής χρηστών, ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης μέσω του ιστοτόπου ή λογαριασμούς του ιστοτόπου savati.gr στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, twitter, instagram κλπ για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος ιστοτόπου, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι επισκέπτες / χρήστες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν, κατά τα ανωτέρω, διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και διαγωνισμούς, προσωπικά δεδομένα, απλά ή ειδικών κατηγοριών, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα.

Απαγορεύεται στους επισκέπτες / χρήστες / πελάτες να χρησιμοποιούν το www.savati.gr για σκοπούς παράνομους και αθέμιτους, για προώθηση παράνομων υπηρεσιών ή προϊόντων, ευθύνονται, δε, πλήρως για κάθε ζημία της Εταιρείας ή τρίτου από τέτοιου είδους χρήση του www.savati.gr, οφείλουν, δε, να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης του ιστοτόπου, που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν να πλήξουν την εμπορική του φήμη.

Απαγορεύεται, στους επισκέπτες / χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των χρηστών που διατηρεί η Εταιρεία καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Απαγορεύεται ρητά στους επισκέπτες / χρήστες του ιστοτόπου  και κάθε τρίτο να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο συναπαρτίζον τον παρόντα δικτυακό τόπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών όπως ενδεικτικά ιοί, spam messages, ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του από τους χρήστες και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτήν από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Περαιτέρω συνιστάται στους επισκέπτες / χρήστες του ιστοτόπου να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους επισκέπτες / χρήστες στον παρόντα δικτυακό τόπο, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου.

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του ιστοτόπου και τους όρους (χρήσης και συναλλαγών) καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του www.savati.gr και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στο savati.gr στο τηλ. +30210 722 4060, e-mail: info@savati.gr.

Οι προς την Εταιρεία μας απευθυνόμενες δηλώσεις και γνωστοποιήσεις των επισκεπτών / πελατών και χρηστών του δικτυακού τόπου savati.gr, πλην των τυπικών προς διεκπεραίωση των συμβάσεων με το savati.gr επικοινωνιών, να αποστέλλονται είτε μέσω συστημένης επιστολής στην έδρα της Εταιρείας, είτε μέσω e-mail.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας μας, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή. Στο τηλ. +30210 722 4060, e-mail: info@savati.gr μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Απευθυνθείτε στο savati.gr σε περίπτωση ανάγκης για διόρθωση / αντικατάσταση των προϊόντων μας.

9. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 

Στο savati.gr, θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές περιποίησης / συντήρησης κοσμημάτων. Οι συμβουλές παρέχονται  με την επιφύλαξη της ορθής χρήσης και εφαρμογής τους, η δε Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του ιδιοκτήτη του κοσμήματος ή τρίτου από την απρόσεκτη, λανθασμένη και εν γένει πλημμελή χρήση των ανωτέρω συμβουλών.

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ανάρτηση από την Εταιρεία των όρων συναλλαγών (περιλαμβανομένων και των παρόντων όρων) και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Εταιρείας ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης. Οι περιλαμβανόμενες στους όρους συναλλαγών επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και δεν περιορίζουν, αλλοιώνουν ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το πραγματικό νόημα των όρων συναλλαγών.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη / χρήστη / πελάτη ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του ίδιου ή τρίτου, εφόσον εκπληρώνει τις δικές τις υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το savati.gr, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και ενδεχομένως για αποζημίωση του savati.gr εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με το savati.gr ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή, συγκατάθεση, άδεια ή έγκρισή τους. Η Εταιρεία δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον επισκέπτη / χρήστη / πελάτη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών.

Η Εταιρεία μας, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα δικτυακό τόπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Η Εταιρεία ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου. Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Εταιρεία μας απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία μας υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα.

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην παραλαβή των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του πελάτη ή τρίτου, δυσλειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την Εταιρεία και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων, που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον πελάτη, απρόσεκτη ή εσφαλμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του παραγωγού / κατασκευαστή (εφόσον είναι άλλος από την Εταιρεία), όπως πταίσμα κατά την παραγωγή / κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

Η ευθύνη της Εταιρείας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Η Εταιρεία μας δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους επισκέπτες, κατά την περιήγησή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, trojan horses, time bombs κ.α. Η Εταιρεία μας, δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του χρήστη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω.

Η Εταιρεία ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στους επισκέπτες της κατά τις επιταγές του νόμου. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους πελάτες σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου www.savati.gr, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), προτού προβούν σε παραγγελία, να απευθύνονται στην Εταιρεία στο τηλ. +30210 722 4060, e-mail: info@savati.gr, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στους πελάτες.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν / δρομολογούν τους επισκέπτες / χρήστες νόμιμα τοποθετούμενοι, στον παρόντα δικτυακό τόπο, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames) κλπ. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του επισκέπτη / χρήστη από την επίσκεψή του σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους καθώς και για κάθε ζημία από κινδύνους που εκδηλώνονται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον διάφορο του savati.gr, ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στον παρόντα ιστότοπο «hyperlink», διαφημιστικό «banner» κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο επισκέπτης / χρήστης.

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλακτικές σχέσεις του ιστοτόπου, www.savati.gr, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του ιστοτόπου, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του savati.gr και το κράτος προέλευσής του, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1 Σύνταγμα 1975/1986/2001). Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών είτε από συμβάσεις με τους πελάτες παροχής των υπηρεσιών / πώλησης των προϊόντων της Εταιρείας, είτε από την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των όρων συναλλαγών ή / και οποιασδήποτε αναντιστοιχίας ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες απόδοσής του, η Ελληνική απόδοση θα υπερισχύει και σε αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί το πραγματικό νόημα των όρων συναλλαγών.

Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους χρήστες πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στον ιστότοπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αμέσως κάθε πληροφορία που αναρτά ο χρήστης, η οποία παραβιάζει τους παρόντες όρους. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη, παρά μόνο σε ήσσονος σημασίας σφάλματα (τυπογραφικά λάθη κλπ). Οι επισκέπτες / χρήστες / πελάτες κατά την ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας στον ιστότοπο www.savati.gr, οφείλουν να σέβονται τους παρόντες όρους, να μην παραβιάζουν τον νόμο, να μην αναρτούν διαφημίσεις και υπερσυνδέσμους (hyperlinks). Οι επισκέπτες / χρήστες / πελάτες απαγορεύεται να αναρτούν υλικό και πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση αντίκειται στον νόμο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Την ευθύνη για κάθε παράνομη πράξη του επισκέπτη / χρήστη καθώς και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων από κάθε είδους ανάρτηση, πράξη ή παράλειψη φέρει αντίστοιχα ο χρήστης που έχει πρόσβαση στο e-mail που δηλώθηκε κατά την δημιουργία του λογαριασμού, από τον οποίο προήλθε η ανάρτηση, ή ο επισκέπτης στον οποίο ανήκει το τερματικό, το οποίο συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω συγκεκριμένης IP με το www.savati.gr και ενήργησε παρανόμως.

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του επισκέπτη / χρήστη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον χρήστη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του επισκέπτη / χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή ή / και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησής του στον παρόντα ιστότοπο, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των επισκεπτών / χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή / και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων. Η Εταιρεία θεωρεί ότι ο επισκέπτης / χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπο www.savati.gr είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Εταιρεία δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει και ο επισκέπτης / χρήστης που προβαίνει στην καταχώριση ευθύνεται για τυχόν ψευδή και παράνομη καταχώριση τόσο απέναντι στην Εταιρεία όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων). Ο επισκέπτης / χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Εταιρείας και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

Η εκούσια καταχώριση από τους επισκέπτες / χρήστες του ιστοτόπου www.savati.gr των προσωπικών τους δεδομένων παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να προσφέρει προσηκόντως τις από τους χρήστες αιτούμενες υπηρεσίες.

Η Εταιρεία παραδίδει τα παραγγελθέντα προϊόντα στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών προς αποστολή στους πελάτες μας. Η Εταιρεία παρέχει στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών, μεταξύ άλλων τα αναγκαία στοιχεία του παραλήπτη – πελάτη. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του πελάτη ή του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο διαφορετικό του πελάτη, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στην οικία ή το χώρο εργασίας του πελάτη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο πελάτης ως τόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται και φέρει ο πελάτης.

Ο ιστότοπος, παρέχεται ως έχει, με τις τεχνικές προδιάγραφες και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του ιστοτόπου, ούτε ακρίβειας, αξιοπιστίας, ποιότητας, πληρότητας, έλλειψης περιορισμών και σφαλμάτων, ασφάλειας και αντοχής σε επιθέσεις, συμβατότητας με λογισμικά και συσκευές, απόδοσης και ομαλής λειτουργίας και ουδεμία ευθύνη φέρει για δυσλειτουργίες μόνιμες ή προσωρινές. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε καμία περίπτωση, προς τον επισκέπτη / πελάτη / χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό η νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες από τη χρήση του ιστοτόπου και, εφόσον εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Η ευθύνη της Εταιρείας προς αποζημίωση του επισκέπτη / πελάτη / χρήστη δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ύψος του χρηματικού ποσού που η ίδια έλαβε από αυτόν στο πλαίσιο σύμβασης μαζί του.

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Έργα που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο (web site) savati.gr, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων νόμου, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Εταιρεία μας διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων από τις οποίες απαρτίζεται, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Περαιτέρω οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων, εφόσον φέρουν τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων. Τα διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος του ιστοτόπου και τα διακριτικά γνωρίσματα των προϊόντων που διαθέτει το savati.gr, προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων  κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου.

Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές) καθώς και όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Τo όνομα χώρου (domain name) savati.gr, έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Εταιρεία, η οποία και έχει μεταξύ άλλων δικαιωμάτων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Περαιτέρω, η Εταιρεία απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου. Η Εταιρεία μας απαγορεύει, ακόμη, σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr (savati.gr) της Εταιρείας, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Εταιρείας, και να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί για την Εταιρεία, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Εταιρείας.

Απαγορεύεται η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων, που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών. Περαιτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή με το κατέβασμά τους (downloading) και την αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη - χρήστη, η μετάφραση, η διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός, η δημόσια εκτέλεση η μετάδοση ή αναμετάδοση στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων, η παρουσίαση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η εισαγωγή αντιτύπων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον δημιουργό. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον ιστότοπο www.savati.gr δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή των βάσεων δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή των βάσεων δεδομένων, η οποιασδήποτε μορφής διανομή των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης και μετατροπής των βάσεων δεδομένων.

Οι βάσεις δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω  και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς του νόμου. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά. Ως «εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή. Ως «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων.

Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε αυτό, η οποία ανήκει στην Εταιρεία, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων.

Απόκλιση από τους περιορισμούς του παρόντος όρου, περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά στον παρόντα δικτυακό τόπο, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Εταιρείας μας ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή μετά από σύμβαση της Εταιρείας μας ή του δικαιούχου με τρίτο φορέα ή τον χρήστη. Συνίσταται στους χρήστες / επισκέπτες η νόμιμη περιήγηση στις ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει, με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των όρων χρήσης του παρόντος ιστοτόπου και της κείμενης νομοθεσίας, κατά τρόπο που να μην προσβάλει την Πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας στον παρόντα ιστότοπο και τα περιεχόμενά του.

H δημιουργία συνδέσμων, πλην των απλών συνδέσμων παραπομπής στην αρχική σελίδα του παρόντος ιστοτόπου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συγκατάθεσης της Εταιρείας ή σύμβασης με την Εταιρεία. Συγκατάθεση της Εταιρείας είναι απαραίτητη για τη δημιουργία απώτερων συνδέσμων, οι οποίοι παραπέμπουν σε τοποθεσίες του παρόντος ιστοτόπου, πέραν της αρχικής σελίδας, όπως ενδεικτικά σε ιστοσελίδες προϊόντων που διατίθενται από το savati.gr. Οι δημιουργοί παράνομων συνδέσμων ευθύνονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των νόμων 2121/1993, 146/1914 και 2251/1994, με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της Ελληνικής ή / και Διεθνούς Νομοθεσίας που ρυθμίζουν προσθέτως τα θέματα αυτά. Κατά τον ίδιο τρόπο, απαγορεύεται η δημιουργία πλαισίων (frames), που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των ως άνω νόμων και η τοποθέτησή τους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του savati.gr.

Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον παρόντα δικτυακό τόπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα πλαίσια (frames), πληρούν τους όρους του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων-δικαιούχων των δικτυακών τόπων παραπομπής.

Τα προϊόντα που προβάλλονται στο savati.gr, αποτελούν δημιουργίες ιδιαίτερης αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας και προστατεύονται κατά το δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

12. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον διαδικτυακό τόπο του savati.gr ενδέχεται να περιλαμβάνονται διαφημίσεις με οποιαδήποτε μορφή, όπως ενδεικτικά διαφημιστικά εικονίδια (banners), σύνδεσμοι υπερκειμένου σε κείμενο (text links) και πλαίσια (frames). Η Εταιρεία σέβεται τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη διαφήμιση, ενεργούμε, δε, με επαγγελματική ευσυνειδησία ακολουθώντας τους κώδικες συμπεριφοράς που δεσμεύουν την εμπορική δραστηριότητά μας με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον.